Acasa
Meniu
Germania
Bani
Avocati
Contact

HOTĂRÂRILE TRIBUNALULUI GERMAN

Ca şi cartea a IlI-a a codului comercial german, în sistemul noii legi, tribunalul va interveni la începutul procedurii, dar hotărârile sale vor avea un rol mai puţin important decât sentinţa declarativă de faliment. Măsurile, pe care le va lua, vor avea mai frecvent caracter administrativ.
A)
În 48 de ore de la înregistrarea cererii unuia ori mai multor creditori sau camerei de comerţ şi industrie de Germania, tribunalul o va comunica, în copie, debitorului şi camerei de comerţ şi industrie teritorială şi, totodată, va dispune afişarea ei la uşa instanţei.
B)
Debitorul în Germania va avea un termen de 5 zile de la primirea copiei, pentru a contesta că se află în încetare de plăţi. El va putea cere, în acelaşi timp, ca tribunalul să oblige creditorii să consemneze, la o bancă comercială, în termen de 5 zile, o cauţiune de cel mult 30% din valoarea creanţelor lor, care le va fi restituită, dacă contestaţia debitorului va fi respinsă. Dacă creditorii nu vor îndeplini această condiţie, cererea le va fi respinsă.
Termen
Tribunalul va trebui să soluţioneze contestaţia debitorului, în 30 de zile; dacă tribunalul va considera întemeiată contestaţia debitorului, va respinge cererea creditorilor sau camerei de comerţ şi industrie teritorială. Sentinţa va fi afişată la uşa instanţei, iar cererea va fi considerată ca lipsită de orice efect, chiar de la înregistrarea ei.
Dacă va respinge contestaţia ca neîntemeiată faţă de starea de fapt a debitorului, procedura va continua.
Acasa