Acasa
Meniu
Germania
Bani
Avocati

Procedura de recuperare creantelor

In urma înregistrării cererii debitorului, a necontestării cererii creditorilor sau camerei de către debitor ori a respingerii contestaţiei debitorului, tribunalul va notifica aceasta creditorilor, debitorului şi oficiului registrului german unde fiecare debitor este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, care, deşi se referă la hotărârea de declarare în stare de faliment, va fi aplicat sentinţei sau cererilor ce-i vor lua locul. Toate cheltuielile vor fi suportate din averea debitorului.
Notificarea va cuprinde şi convocarea - cu loc, dată şi oră
- primei adunări a creditorilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii debitorului sau a creditorilor ori camerei
- când debitorul nu le-a contestat -, sau de 20 de zile de la respingerea contestaţiei debitorului. Intre timp: în 5 zile de la datele de referinţă menţionate mai sus, tribunalul va desemna un avocat in Germania şi în condiţiile art. 17, un administrator, fiecare cu atribuţiile arătate mai sus; iar debitorul va trebui să depună, în 15 zile de la primirea notificării - dacă nu a contestat cererea creditorilor
- sau de la respingerea contestaţiei sale, actele cerute.
Totodată, debitorul va trebui să pună la dispoziţia avocatului şi a administratorului toate informaţiile cerute de aceştia cu privire la activitatea şi bunurile sale, precum şi lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale făcute de el în cele 90 de zile anterioare înregistrării cererilor.
Aceste date sunt destinate a fi folosite de judecătorul-sindic sau de administrator la întocmirea raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, arătând natura obligaţiilor neîndeplinite şi orice alte fapte în legătură cu situaţia debitorului, precum şi informaţii privind eventuala răspundere a oricărui administrator, director, cenzor, asociat, salariat sau a altei persoane.
Deşi sunt mai puţin importante, prin natura lor, decât sentinţa declarativă de faliment, cererile introductive vor avea consecinţe asupra situaţiei juridice a debitorului.
a/ Astfel, de la datele de referinţă sus-menţionate - şi pe care, de acum încolo, le vom desemna astfel - ale cererilor, vor fi suspendate toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, care sunt anterioare cererilor introductive. Reciproc, vor fi suspendate termenele de prescripţie a acelor acţiuni.
b/ Deşi nu vor mai exista, ca în codul german, perioade sau, mai corect, acte suspecte, legea germana prevede unele măsuri, destinate a evita fraudarea creditorilor. Aceste măsuri sunt generale; se vor aplica atât în cazurile de reorganizare, cât şi în cele de lichidare judiciară.
În termen de un an de la datele de referinţă, judecătorul-sindic - sau, dacă el refuză, comitetul creditorilor ori administratorul, cu autorizarea tribunalului - va putea introduce, la tribunal, acţiune pentru anularea oricărui act.
Acasa